slide 1
slide 2
slide 3
slide 4

Nieuws

Wanneer in Nehemia de muur wordt hersteld, is daar tegenstand. Daarnaast wordt geprobeerd door de vijand om Nehemia af te leiden. Ze willen met Nehemia praten en roepen hem. In Nehemia zes zien we dan dat Nehemia de volgende boodschap afgeeft: Ik kan niet komen, want ik heb een belangrijk werk te doen. Als kerk hebben we een belangrijk werk te doen. We houden ons minder bezig met randzaken, maar willen Gods koninkrijk bouwen. We laten ons niet afleiden. Herstel zet nu door en God vernieuwt de gemeente.

Het motto van de gemeente is: In de Verandering veranderen mensen in discipelen! Dit is ook wat we steeds meer zien gebeuren. We zien mensen veranderen. We zien dat er meer en meer een honger en dorst ontstaat naar meer van God! De Heer zal ons leiden.

Afgelopen maand mochten we Achei en Miriam als nieuwe oudsten inzegenen. We mogen bouwen met het leidersteam en de coördinatoren. Ook mochten we Tamara inzegenen als nieuwe secretaresse. Daarvoor zijn we God erg dankbaar!

In de (school)vakantietijd zijn er geen infoblaadjes in de dienst. Wel is er kinderwerk tijdens de samenkomsten.

We blijven naar buiten gericht. in prayer Station, in het werk onder gevangenen. Daarnaast komt de Kings Coach bus (evangelisatiebus) in September. We zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor de Sonrise week. Het team heeft een mooie avond verzorgd en daarin geld opgehaald voor hun conferentie. De eerste week van de zomervakantie is iedereen weer welkom bij de Immanuelkerk.

We blijven bidden. Ook in het nieuwe seizoen willen we weer bidden op de maandagavonden en ook eens in de tijd hebben we weer de internationale bidstond met onze Spaanstalige, Franstalige en Engelstalige broers en zussen. We geloven in verandering van de omgeving. God verhoort gebeden.

We zijn druk bezig om een nieuwe opzet voor onze tienergroep te formeren. We hebben een geweldig leuke jeugdgroep. Met verschillende gemeenteleden daaromheen, zullen we weer een mooi nieuw seizoen krijgen.

Het kinderwerk ontwikkeld ook steeds verder. We zoeken nog kinderwerkers en ook leiding bij de crèche.

Alpha Cursus: Op donderdagavond 27 September mogen we weer een nieuwe Alpha cursus starten. Op donderdagavond 9 Augustus zal hiervoor een kennismakingsavond/ info avond zijn. Weet u mensen die de Alpha cursus willen volgen, laat het ons weten. Bidt u mee hiervoor?

Ook in verbondenheid met de zendelingen, verbonden met de gemeente: Jaap en Els, Martijn en Tonja en Pieter en Natasja. Zullen we ook voor hen bidden? Ze leven niet in een eenvoudige omgeving. Steeds is er wijsheid , moed en kracht nodig.

 

Verdere agenda:

8 Juli: Familiedienst met Matthijs Hoornaar (kindertheater)

23-27 Juli is de Sonrise week! Iedereen welkom!

Het nieuwe seizoen mogen we weer op zondag 2 September beginnen. Het nieuwe jaarthema zal zijn: 'In het voetspoor van Jezus' We komen hier heel dichtbij de kern van de gemeente nl. discipelschap! We hebben deze zondag weer een gezellige gezamenlijke maaltijd direct na de dienst.

27 September, donderdagavond start weer de nieuwe Alpha cursus!

Op zaterdag 29 September werken we samen met de Kings Coach bus. We mogen dan de mensen in onze omgeving bereiken.

Op zaterdagochtend 6 Oktober (van 10:00-12:00 hebben we een gemeente(opbouw) activiteit onder leiding van coach Michiel Santman. Het thema is een stuk verdieping met elkaar. Het zal een vernieuwend samenzijn zijn, waarin we elkaar op een andere manier mogen leren kennen.

Vrijdagavond 9 November is de jaarlijkse Bijbelquiz met de gezamenlijke kerken.

Iedereen alvast een geweldige vakantie!