slide 1
slide 2
slide 3
slide 4

 

 

Nieuws

God maakt altijd iets nieuws. God is altijd een God van nieuwe dingen. Hij vraagt ons naar de toekomst te kijken. Niet voor niet zegt Jesaja 42: Zie je het niet: Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het uitspruiten. Ik maak rivieren in de woestijn, ik maak wegen door de wildernis. En dat geloven we ook; soms kan het een wildernis zijn in ons leven, in deze regio, maar God gaat Zijn weg banen!

Het motto van de gemeente is: In de Verandering veranderen mensen in discipelen! Dit is ook wat we steeds meer zien gebeuren. We zien mensen veranderen. We zien dat er meer en meer een honger en dorst ontstaat naar meer van God! De Heer zal ons leiden. God is bezig met de kerk in Nederland. Ook de Verandering mag meegaan met de beweging van God.

Dit seizoen denken we na over de inhoud van discipelschap. Wat houdt dit in? Wat mogen we leren van Jezus' handel en wandel? Wat moeten we loslaten om Hem werkelijk te volgen en wat krijgen we van Hem terug?

Zo graag willen we aanbiddende en biddende gemeente zijn. Ook dit seizoen bidden we op de maandagavonden en ook eens in de tijd hebben we weer de internationale bidstond met onze Spaanstalige, Franstalige en Engelstalige broers en zussen. We geloven in verandering van de omgeving. God verhoort gebeden.  

Alpha Cursus: De cursus is alweer bijna ten einde. We hebben veel kunnen zaaien; er was veel openheid en zoeken naar God. Ook de Alpha cursus in de gevangenis is weer ten einde. Wat een vrucht mochten we zien van mensen die Jezus aannamen en vervuld werden met de Heilige Geest. God is goed!  

Ook in verbondenheid met de zendelingen, verbonden met de gemeente: Jaap en Els, Martijn en Tonja en Pieter en Natasja. Zullen we ook voor hen bidden? Ze leven niet in een eenvoudige omgeving. Steeds is er wijsheid , moed en kracht nodig.

 

Iedereen Gods rijke zegen gewenst!