slide 1
slide 2
slide 3
slide 4

 

Nieuws

God maakt altijd iets nieuws. God is altijd een God van nieuwe dingen. Hij vraagt ons naar de toekomst te kijken. Niet voor niet zegt Jesaja 42: Zie je het niet: Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het uitspruiten. Ik maak rivieren in de woestijn, ik maak wegen door de wildernis. En dat geloven we ook; soms kan het een wildernis zijn in ons leven, in deze regio, maar God gaat Zijn weg banen!

Afgelopen Oktober hadden we een opbouwende gemeente avond waarin we o.a. hebben gezocht naar Gods wegen omtrent uitbreiding. We hebben besloten dat we de komende twee jaar nog in dit gebouw blijven en het gebouw wat aanpassen, zodat het nog praktischer gebruikt kan worden.

Het motto van de gemeente is: In de Verandering veranderen mensen in discipelen! Dit is ook wat we steeds meer zien gebeuren. We zien mensen veranderen. We zien dat er meer en meer een honger en dorst ontstaat naar meer van God! De Heer zal ons leiden. God is bezig met de kerk in Nederland. Ook de Verandering mag meegaan met de beweging van God.

Dit seizoen denken we na over de inhoud van discipelschap. Wat houdt dit in? Wat mogen we leren van Jezus' handel en wandel? Wat moeten we loslaten om Hem werkelijk te volgen en wat krijgen we van Hem terug?

Zo graag willen we aanbiddende en biddende gemeente zijn. Ook dit seizoen bidden we op de maandagavonden en ook eens in de tijd hebben we weer de internationale bidstond met onze Spaanstalige, Franstalige en Engelstalige broers en zussen. We geloven in verandering van de omgeving. God verhoort gebeden.  

Alpha Cursus: De cursus is alweer bijna ten einde. We hebben veel kunnen zaaien; er was veel openheid en zoeken naar God. Ook de Alpha cursus in de gevangenis is weer ten einde. Wat een vrucht mochten we zien van mensen die Jezus aannamen en vervuld werden met de Heilige Geest. God is goed!  

Ook in verbondenheid met de zendelingen, verbonden met de gemeente: Jaap en Els, Martijn en Tonja en Pieter en Natasja. Zullen we ook voor hen bidden? Ze leven niet in een eenvoudige omgeving. Steeds is er wijsheid , moed en kracht nodig.

Verdere agenda:

We denken aan een doopdienst in Januari! Wanneer je je wilt laten dopen of je wilt meer infomatiue hierover, geef je gerust op!

Op zondag 23 December hebben we een gewone dienst. Op zondag 29 December is ook een gewone dienst.

Op 25 December hebben we weer onze gebruikelijke Kerstbrunch! Iedereen neemt iets lekkers mee. We hebben een gezellige tijd met verschillende bijdragen. We hebben aanbidding naar God en een kort Woord uit de Bijbel.

Op Zondag 6 Januari mogen we het nieuwe jaar inluiden en is er in deze dienst ook weer meer ruimte voor getuigenissen.

Iedereen Gods rijke zegen gewenst!