slide 1
slide 2
slide 3
slide 4

Nieuws

Het motto van de gemeente is: In de Verandering veranderen mensen in discipelen! Dit is ook wat we steeds meer zien gebeuren. We zien mensen veranderen. We zien dat er meer en meer een honger en dorst ontstaat naar meer van God! De Heer zal ons leiden. God is bezig met de kerk in Nederland. Ook de Verandering mag meegaan met de beweging van God.

Dit nieuwe seizoen denken we na over de inhoud van discipelschap. Wat houdt dit in? Wat mogen we leren van Jezus' handel en wandel? Wat moeten we loslaten om Hem werkelijk te volgen en wat krijgen we van Hem terug?

Als gemeente denken we na over de mogelijkheid van een nieuw gebouw. Wanneer iedereen die verbonden is met de Verandering in de dienst zou zijn, is het gebouw al veel te klein. Op de gemeente avond in Oktober zullen we alvast een beslissing moeten nemen of we een nieuw contract aangaan (van 5 jaar) voor de Diezestraat of dat we nu gaan opzeggen. Dit opzeggen moet nl. een jaar van tevoren gebeuren. Al hoeven en kunnen we nog niet met zekerheid een vervolgplek aanwijzen, wel zullen we dus een belangrijk besluit nemen als gehele gemeente. Denkt u hierin mee? Wat zegt God hierover tegen u?

We blijven naar buiten gericht. in prayer Station, in het werk onder gevangenen. Daarnaast komt de Kings Coach bus (evangelisatiebus) in September. We zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor de Sonrise week. Het team heeft een mooie avond verzorgd en daarin geld opgehaald voor hun conferentie. De eerste week van de zomervakantie is iedereen weer welkom bij de Immanuelkerk.

We blijven bidden. Ook in het nieuwe seizoen willen we weer bidden op de maandagavonden en ook eens in de tijd hebben we weer de internationale bidstond met onze Spaanstalige, Franstalige en Engelstalige broers en zussen. We geloven in verandering van de omgeving. God verhoort gebeden.

Het tienerwerk gaat door! We hebben een geweldig leuke jeugdgroep. Met verschillende gemeenteleden daaromheen, zullen we weer een mooi nieuw seizoen krijgen.

Het kinderwerk ontwikkeld ook steeds verder. We zoeken nog kinderwerkers en ook leiding bij de crèche.

Alpha Cursus: Op donderdagavond 27 September mogen we weer een nieuwe Alpha cursus starten. Op donderdagavond 9 Augustus zal hiervoor een kennismakingsavond/ info avond zijn. Weet u mensen die de Alpha cursus willen volgen, laat het ons weten. Bidt u mee hiervoor?

Ook in verbondenheid met de zendelingen, verbonden met de gemeente: Jaap en Els, Martijn en Tonja en Pieter en Natasja. Zullen we ook voor hen bidden? Ze leven niet in een eenvoudige omgeving. Steeds is er wijsheid , moed en kracht nodig.

 

Verdere agenda:

Het nieuwe seizoen mogen we weer op zondag 2 September beginnen. Het nieuwe jaarthema zal zijn: 'In het voetspoor van Jezus' We komen hier heel dichtbij de kern van de gemeente nl. discipelschap! We hebben deze zondag weer een gezellige gezamenlijke maaltijd direct na de dienst.

27 September, donderdagavond start weer de nieuwe Alpha cursus, de eerste avond in de Immanuelkerk!

Op zaterdag 29 September werken we samen met de Kings Coach bus. We mogen dan de mensen in onze omgeving bereiken. De zondag hiervoor komt Leen van Slooten in de gemeente om ons hierin mee te nemen en te spreken over evangelisatie.

Op zaterdagochtend 6 Oktober (van 10:00-12:00 hebben we een gemeente(opbouw) activiteit onder leiding van coach Michiel Santman. Het thema is een stuk verdieping met elkaar. Het zal een vernieuwend samenzijn zijn, waarin we elkaar op een andere manier mogen leren kennen.

Vrijdagavond 9 November is de jaarlijkse Bijbelquiz met de gezamenlijke kerken.

En dan gaan we weer rustig op naar de feestdagen in December.