SAMENKOMSTEN

  Welkom!

  Iedereen is van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen in een van onze samenkomsten, die elke zondag om 10:30 plaatsvind aan de Diezestraat 18 te Beverwijk 

  Kinderprogramma's

  Voor je kind(eren) zijn er eigen programma's. Kinderen van 0 tot en met 4 jaar oud zijn van harte welkom op de crèche. Voor de kinderen van 4-12 jaar is er kinderwerk met een Bijbelverhaal, bidden en een knutselactiviteit of spel. De kinderen mogen in de dienst starten waar we o.a. de dienst openen met een kinderlied, waarna de kinderen naar hun eigen dienst mogen gaan.

   

  Verloop van de dienst

  Een dienst in de Verandering duurt meestal een kleine twee uur en kan betreft indeling wat verschillen. We willen ruimte geven aan wat de Heilige Geest wil doen. Vaak beginnen we met het zingen van lofprijs- en aanbiddingsliederen, begeleid door onze muziekgroep. Daarna volgen een paar mededelingen en wordt er gebeden. Na de mededelingen wordt de collecte verzameld. Deze is bedoeld voor onze leden en vaste bezoekers. Voel je vrij om de collecte aan je voorbij te laten gaan. We willen graag dat je je thuis voelt en geld is daarbij niet belangrijk.

  Daarna zingen we met elkaar een aantal eigentijdse aanbiddingsliederen, waarna de voorganger (2 keer per maand) of een gastspreker een preek houdt. In deze boodschap wordt de Bijbel uitgelegd en toegepast op het dagelijks leven. Soms roept de spreker op tot een bepaalde keuze of (vernieuwde) toewijding.

  Na de preek zingen we nog een of twee liederen en bidden we om Gods zegen.

  Daarna is er tijd om na te praten, met mensen van het nazorgteam te bidden en nog een lekker kopje koffie of thee te drinken. Er is alle ruimte om vragen te stellen aan leden of vaste bezoekers van de Verandering. Ook de oudsten en voorganger blijven nog geruime tijd napraten.

   

   

   

  Wilt u ons wat geven dan kan dat met de GIVT app. 

  * Evangelische gemeente '"de Verandering"heeft een ANBI status.

  Aankomende Aktiviteiten

  zaterdag 10 juni
  19:30 - 22:30
  Tieners
  woensdag 14 juni
  19:30 - 21:30
  Kringen